Kurzy

Týdenní workshopy jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia.
V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.

 

 

 

Principy tkáňové integrity, organizace a regulace

Program

Pondělí 7. 4. 2014

08:30-09:00
Seznámení s programem modulu, organizace výuky, organizace pobytu studentů
(Doc. Zuzana Bílková, UPCE)

09:00-11:00
Základy cytologie I
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

11:00–13:00
Základy cytologie II
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

Úterý 8. 4. 2014

08:00–11:00
Extracelulární matrix (ECM)
(Prof. Jaroslav Mokrý, LF UK, Hradec Králové)

12:00–14:00
Metody studia složek ECM a jejich derivátů
(Prof. Jaroslav Mokrý, LF UK, Hradec Králové)

Středa 9. 4. 2014

09:00–12:00
Zásady sterilní práce v buň. Laboratoři, kultivace suspenzních a adherentních nádorových linií (pasážování, rozmrazení a zamrazení buněk)
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

13:00–16:00
Buněčné receptory a regulace buněk
(Dr. Šárka Růžičková, AV ČR, Praha)

Čtvrtek 10. 4. 2014

09:00–11:00
Molekulárně biologické a jiné metody studia buněk
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

12:00–16:00
Stanovení zákl. biol. charakteristik buněk: stanovení počtu buněk a viability, výpočet generační doby a počtu populačních zdvojnásobení buněčných linií
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

Pátek 11. 4. 2014

09:00–17:00
Detekce apoptózy fluorescenční mikroskopií
Stanovení cytotoxicity genotoxického agens systémem xCELLigence
Stanovení cytotoxicity genotoxického agens prostřednictvím kvantifikace aktivity mitochondriálních dehydrogenáz buňky (XTT assay)
Stanovení buněčného cyklu podle obsahu DNA pomocí průtokové cytometrie
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

Vlastnosti události

Datum události: 07.04.2014
Datum konce události: 11.04.2014
Volná místa 7
Konec registrace 03.04.2014
Lokalita Univerzita Pardubice
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice