Kurzy

Týdenní workshopy jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia.
V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.

 

 

 

Nosičové systémy pro biologicky aktivní látky I (přednášené v anglickém jazyce)

Program

Pondělí 29. 9. 2014

08:-08:45
Prezence

08:50-09:50
Polymer-based drug delivery systems for efficient delivery of anti-cancer drugs
(Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

09:50-10:00
Coffee break

10:00-16:00
Barriers in the body, barriers and drugs
(Prof. Dr. Paul Debbage, Ph.D, Medical University Innsbruck)

Úterý 30. 9. 2014

09:15–12:15
Overcoming barriers, targeted drug delivery
(Prof. Dr. Paul Debbage, Ph.D, Medical University Innsbruck)

12:15-13:00
Oběd

Středa 1. 10. 2014

09:00-10:00
Toxicity of nanomaterials used in pharmacy and medicine
(Doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., University of Pardubice)

10:00-10:15
Coffee break

10:15-11:00
Inorganic nanoparticles for biomedical applications
(Mgr. Jiří Mrázek, Contipro Biotech s.r.o.)

11:00-11:45
Oběd

11:45-13:00
Electrospinning & Electroblowing
(Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

Čtvrtek 2. 10. 2014

07:00-09:00
Přesun do Brna

09:00-10:30
Microemulsions and nanoemulsions
(Ing. Filip Mravec, Ph.D., VUT Brno)

10:30-10:45
Coffee break

10:45-12:15
Micelles and micell-like structure as transport systems
(Ing. Tereza Venerová, Ph.D. VUT Brno)

12:15-13:00
Oběd

13:00-17:00
Realizace praktické části – Fluorescence correlation spectroscopy in drug delivery systems
(Ing. Filip Mravec, Ph.D., VUT Brno)

17:00
Přesun z Brna

Pátek 3. 10. 2014

09:45-10:30
Endless biodegradable fibers as carriers of active compounds
(Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o.)

10:30-10:45
Coffee break

10:45-11:30
Wet-spinning fiber technology. Active surface formation by a Dip- coating technology
(Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o.)

11:30-12:30
Oběd

12:30-14:00
Transport of Bioactive Molecules into the Cell
(Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Biomedical Centre, Faculty of Medicine in Plzen, Charles University in Prague, Plzen, Czech Republic)

Vlastnosti události

Datum události: 29.09.2014
Datum konce události: 03.10.2014
Volná místa 12
Konec registrace 27.09.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice