Kurzy

Týdenní workshopy jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia.
V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.

 

 

 

Kurz

Události

1.
Termín realizace: 10.03.2014 - 12.03.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
10.03.2014
Datum konce události:
12.03.2014
Konec registrace:
08.03.2014
Volná místa:
51
Lokalita:
Contipro

Program 2013 můžete stáhnout zde<\strong>

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

2.
Termín realizace: 07.04.2014 - 11.04.2014
Místo konání: Univerzita Pardubice
Datum události:
07.04.2014
Datum konce události:
11.04.2014
Konec registrace:
03.04.2014
Volná místa:
7

Program

Pondělí 7. 4. 2014

08:30-09:00
Seznámení s programem modulu, organizace výuky, organizace pobytu studentů
(Doc. Zuzana Bílková, UPCE)

09:00-11:00
Základy cytologie I
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

11:00–13:00
Základy cytologie II
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

Úterý 8. 4. 2014

08:00–11:00
Extracelulární matrix (ECM)
(Prof. Jaroslav Mokrý, LF UK, Hradec Králové)

12:00–14:00
Metody studia složek ECM a jejich derivátů
(Prof. Jaroslav Mokrý, LF UK, Hradec Králové)

Středa 9. 4. 2014

09:00–12:00
Zásady sterilní práce v buň. Laboratoři, kultivace suspenzních a adherentních nádorových linií (pasážování, rozmrazení a zamrazení buněk)
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

13:00–16:00
Buněčné receptory a regulace buněk
(Dr. Šárka Růžičková, AV ČR, Praha)

Čtvrtek 10. 4. 2014

09:00–11:00
Molekulárně biologické a jiné metody studia buněk
(Prof. Miroslav Červinka, LF UK, Hradec Králové)

12:00–16:00
Stanovení zákl. biol. charakteristik buněk: stanovení počtu buněk a viability, výpočet generační doby a počtu populačních zdvojnásobení buněčných linií
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

Pátek 11. 4. 2014

09:00–17:00
Detekce apoptózy fluorescenční mikroskopií
Stanovení cytotoxicity genotoxického agens systémem xCELLigence
Stanovení cytotoxicity genotoxického agens prostřednictvím kvantifikace aktivity mitochondriálních dehydrogenáz buňky (XTT assay)
Stanovení buněčného cyklu podle obsahu DNA pomocí průtokové cytometrie
(Dr. Lenka Brůčková, Dr. Karel Královec, Dr. Radim Havelek, Univerzita PCE)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

3.
Termín realizace: 14.04.2014 - 18.04.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
14.04.2014
Datum konce události:
18.04.2014
Konec registrace:
11.04.2014
Volná místa:
10
Lokalita:
Contipro

Program

 

Pondělí 14. 4. 2014

09:30-09:50
Prezence

10:00-10:45
Jak chemicky modifikovat biopolymery pro tkáňové inženýrství I
(Mgr. Radovan Buffa, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

11:00–11:45
Jak chemicky modifikovat biopolymery pro tkáňové inženýrství II
(Mgr. Radovan Buffa, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

12:30–13:30
Tvorba hydrogelů z pohledu organického i fyzikálního chemika
(Mgr. Martin Pravda, Ph.D., Mgr. Radovan Buffa, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

13:45–15:30
Fyzikálně chemická podstata tvorby hydrogelů
(Ing. Petr Sedláček, Ph.D., FCH VUT Brno)

 

Úterý 15. 4. 2014

09:15–10:00
Reologický pohled na hydrogely I
(Ing. Martin Chytil, Ph.D., CMV FCH VUT Brno)

10:15–11:15
Reologický pohled na hydrogely II
(Ing. Martin Chytil, Ph.D., CMV FCH VUT Brno)

11:45–13:00
Biopolymery ve tkáňovém inženýrství
(Ing. Kateřina Knotková, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

13:15–14:30
Syntetické polymery využitelné ve tkáňovém inženýrství I
(Ing. Lucy Vojtová, Ph.D., CEITEC VUT)

14:45–15:30
Syntetické polymery využitelné ve tkáňovém inženýrství II
(Ing. Lucy Vojtová, Ph.D., CEITEC VUT)

 

Středa 16. 4. 2014

09:15–10:45
Hydrogely najdou uplatnění nejenom ve tkáňovém inženýrství – biologické vlastnosti, medicínské aplikace
(Ing. Pavel Klein, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

11:00–12:30
Hydrogely najdou uplatnění nejenom ve tkáňovém inženýrství – požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti
(Mgr. Martin Pravda, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

13:30–14:15
Biokompatibilita a biodegradace polymerů I
(doc. PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D., PharmDr. Marie Vopršálová, CSc., UK v Praze, FaF HK)

14:30–15:15
Biokompatibilita a biodegradace polymerů II
(doc. PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D., PharmDr. Marie Vopršálová, CSc., UK v Praze, FaF HK)

15:30–17:15
Praktické ukázky přípravy některých typů hydrogelů
(Ing. Tomáš Bobula, Ph.D., Gloria Huerta-Angeles, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o)

 

Čtvrtek 17. 4. 2014

09:00–17:00
Realizace praktické části – Hydrogely na bázi biopolymerů, příprava a měření rheologických vlastností
(Mgr. Radovan Buffa, Ph.D., Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o.)

 

Pátek 18. 4. 2014

09:00–17:00
Realizace praktické části
(Ing. Tereza Halasová, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., FCH VUT Brno)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

4.
Termín realizace: 02.06.2014 - 06.06.2014
Místo konání: Univerzita Pardubice
Datum události:
02.06.2014
Datum konce události:
06.06.2014
Konec registrace:
16.04.2014
Volná místa:
0

Program

Pondělí 2. 6. 2014

09:00-09:30
Seznámení s programem modulu, organizace výuky, organizace pobytu studentů
(Doc. Zuzana Bílková, UPCE)

09:30-12:00
Kmenové buňky I
(Dr. Lenka Brůčková, UPCE)

13:00-15:00
Kmenové buňky II
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK)

Úterý 3. 6. 2014

09:00–11:00
Buňky a jejich využití v tkáňovém inženýrství I
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK)

12:00-14:00
Buňky a jejich využití v tkáňovém inženýrství II
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK)

14:00-16:00
Možnosti využití kmenových buněk v buněčné terapii
(MUDr. Ján Lakota, OÚSA Bratislava)

Středa 4. 6. 2014

09:00–11:00
Mezenchymové buňky a jejich využití v buněčné terapii
(MUDr. Ján Lakota, OÚSA Bratislava)

11:00-12:00
Buňky a jejich využití v tkáňovém inženýrství III
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK)

13:00-16:00
Praktická cvičení - Izolace mezenchymových kmenových buněk (MKB) - kostní dřeň, zubní pulpa
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK, Dr. Lenka Brůčková, UPCE)

Čtvrtek 5. 6. 2014

09:00–12:00
Praktická cvičení - Kultivace, pasážování, stanovení základních biologických charakteristik kultur MKB, diferenciační media
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK, Dr. Lenka Brůčková, UPCE)

13:00–16:00
Praktická cvičení - Zpracování diferencovaných kultur MKB (2D, 3D) - fixace, stanovení GAG
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK, Dr. Lenka Brůčková, UPCE)

Pátek 6. 6. 2014

08:30-12:30
Praktická cvičení - Histologické vyšetření 3D pelet (klasické a imunohistochemické metody)
(MUDr. Tomáš Soukup, LF UK, HK, Dr. Lenka Brůčková, UPCE)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

5.
Termín realizace: 19.05.2014 - 23.05.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
19.05.2014
Datum konce události:
23.05.2014
Konec registrace:
16.05.2014
Volná místa:
6
Lokalita:
Contipro

Program

Pondělí 19. 5. 2014

09:30-09:50
Prezence

10:00-10:45
Tkáňové inženýrství a scaffoldy pro tkáňové inženýrství
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

10:45–11:30
Využití kyseliny hyaluronové v tkáňovém inženýrství
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

11:30-12:15
Oběd

12:15–13:45
Metody přípravy scaffoldů
(Ing. Lucy Vojtová, Ph.D., CEITEC VUT)

13:45-14:00
Coffee break

14:00-15:45
Tkáňové inženýrství kloubní chrupavky v praxi
(doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK v Praze)

Úterý 20. 5. 2014

09:30-11:15
Koloidní principy tkáňového inženýrství
(Ing. Jitka Krouská, Ph.D., FCH VUT Brno)

11:15-12:15
Oběd

12:15-14:30
Realizace praktické části - hydrogely
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Ing. Lenka Kohutová, Ing. Julie Bystroňová, Šárka Pospíšilová, Contipro Biotech s.r.o.)

14:30-16:30
Realizace praktické části – příprava scaffoldů
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Mgr. Ivana Ščigalková, Šárka Pospíšilová, Contipro Biotech s.r.o.)

Středa 21. 5. 2014

09:30-11:00
Realizace praktické části - hydrogely
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Ing. Lenka Kohutová, Ing. Julie Bystroňová, Šárka Pospíšilová, Contipro Biotech s.r.o.)

11:00-12:00
Oběd

12:00-17:00
Realizace praktické části - hydrogely
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Ing. Lenka Kohutová, Ing. Julie Bystroňová, Šárka Pospíšilová, Contipro Biotech s.r.o.)

Čtvrtek 22. 5. 2014

09:30-11:00
Buněčné kultury v tkáňovém inženýrství
(Mgr. Lucie Jurečková)

11:00-12:00
Oběd

12:00-13:30
Využití tkáňového inženýrství v léčbě kožních defektů
(doc. MUDr. Jiří Adler, CSc., IMUNA PHARM a.s.)

13:30-17:00
Realizace praktické části – příprava scaffoldů
(Ing. Lucie Wolfová, Ph.D., Mgr. Ivana Ščigalková, Šárka Pospíšilová, Contipro Biotech s.r.o.)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

6.
Termín realizace: 22.09.2014 - 26.09.2014
Místo konání: Univerzita Pardubice
Datum události:
22.09.2014
Datum konce události:
26.09.2014
Konec registrace:
26.08.2014
Volná místa:
0

Program

Pondělí 22. 9. 2014

09:00-09:30
Seznámení s programem modulu, organizace výuky, organizace pobytu studentů
(Doc. Zuzana Bílková, UPCE)

09:30-10:45
Regulační a funkční peptidy – 1. část
(Dr. Josef Jaroš, LF MU Brno)

11:00-12:30
Regulační a funkční peptidy – 2. část
(Dr. Josef Jaroš, LF MU Brno)

13:15-14:45
Regulace procesů v buňkách – 1. část
(Dr. Josef Jaroš, LF MU Brno)

15:00-16:30
Regulace procesů v buňkách – 2. část
(Dr. Josef Jaroš, LF MU Brno)

16:30-17:30
Úvod k experimentální části
(RNDr. Olga Hrušková, CSc., UPCE)

Úterý 23. 9. 2014

09:00–11:00
Příprava syntetických peptidů - 1. část
(Dr. Martin Flegel, Dr. Michal Lebl, ÚOCHB, Praha)

11:15-12:15
Příprava syntetických peptidů - 2. část
(Dr. Martin Flegel, Dr. Michal Lebl, ÚOCHB, Praha)

13:00-14:30
Příprava syntetických peptidů - 3. část
(Dr. Martin Flegel, Dr. Michal Lebl, ÚOCHB, Praha)

15:00-17:00
Zahájení experimentu - výroba rekombinantního proteinu v expresním systému E. coli
(RNDr. Olga Hrušková, CSc., Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., Mgr. Eliška Kročová (laboratoře KBBV, UPCE))

Středa 24. 9. 2014

08:30-10:30
Příprava rekombinantních polypeptidů a bílkovin I
(Dr. Vojtěch Vejvoda, Generi-Biotech, HK)

10:45-12:00
Příprava rekombinantních polypeptidů a bílkovin II
(Dr. Vojtěch Vejvoda, Generi-Biotech, HK)

13:30-18:00
Pokračování experimentu – výroba rekombinantního proteinu v expresním systému E. coli
(RNDr. Olga Hrušková, CSc., Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., Mgr. Eliška Kročová (laboratoře KBBV, UPCE))

Čtvrtek 25. 9. 2014

09:00–12:00
Pokračování experimentu – výroba rekombinantního proteinu v expresním systému E. coli
(RNDr. Olga Hrušková, CSc., Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., Mgr. Eliška Kročová (laboratoře KBBV, UPCE))

13:00–17:00
experimentu – výroba rekombinantního proteinu v expresním systému E. coli
(RNDr. Olga Hrušková, CSc., Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., Mgr. Eliška Kročová (laboratoře KBBV, UPCE))

Pátek 26. 9. 2014

08:30-11:30
Exkurze do Generi-Biotech, Hradec Králové
(Dr. Vejvoda, Mgr. Veronika Markusová)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

7.
Termín realizace: 29.09.2014 - 03.10.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
29.09.2014
Datum konce události:
03.10.2014
Konec registrace:
27.09.2014
Volná místa:
12
Lokalita:
Contipro

Program

Pondělí 29. 9. 2014

08:-08:45
Prezence

08:50-09:50
Polymer-based drug delivery systems for efficient delivery of anti-cancer drugs
(Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

09:50-10:00
Coffee break

10:00-16:00
Barriers in the body, barriers and drugs
(Prof. Dr. Paul Debbage, Ph.D, Medical University Innsbruck)

Úterý 30. 9. 2014

09:15–12:15
Overcoming barriers, targeted drug delivery
(Prof. Dr. Paul Debbage, Ph.D, Medical University Innsbruck)

12:15-13:00
Oběd

Středa 1. 10. 2014

09:00-10:00
Toxicity of nanomaterials used in pharmacy and medicine
(Doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., University of Pardubice)

10:00-10:15
Coffee break

10:15-11:00
Inorganic nanoparticles for biomedical applications
(Mgr. Jiří Mrázek, Contipro Biotech s.r.o.)

11:00-11:45
Oběd

11:45-13:00
Electrospinning & Electroblowing
(Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Contipro Biotech s.r.o.)

Čtvrtek 2. 10. 2014

07:00-09:00
Přesun do Brna

09:00-10:30
Microemulsions and nanoemulsions
(Ing. Filip Mravec, Ph.D., VUT Brno)

10:30-10:45
Coffee break

10:45-12:15
Micelles and micell-like structure as transport systems
(Ing. Tereza Venerová, Ph.D. VUT Brno)

12:15-13:00
Oběd

13:00-17:00
Realizace praktické části – Fluorescence correlation spectroscopy in drug delivery systems
(Ing. Filip Mravec, Ph.D., VUT Brno)

17:00
Přesun z Brna

Pátek 3. 10. 2014

09:45-10:30
Endless biodegradable fibers as carriers of active compounds
(Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o.)

10:30-10:45
Coffee break

10:45-11:30
Wet-spinning fiber technology. Active surface formation by a Dip- coating technology
(Ing. Jiří Běťák, Contipro Biotech s.r.o.)

11:30-12:30
Oběd

12:30-14:00
Transport of Bioactive Molecules into the Cell
(Doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., Biomedical Centre, Faculty of Medicine in Plzen, Charles University in Prague, Plzen, Czech Republic)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

8.
Termín realizace: 03.11.2014 - 06.11.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
03.11.2014
Datum konce události:
06.11.2014
Konec registrace:
31.10.2014
Volná místa:
18
Lokalita:
Contipro

Program

 

Pondělí 3. 11. 2014

12:00-12:45
Oběd

13:00-13:20
Prezence

13:30-14:30
Drug delivery system of active compounds I
(Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

14:30-15:00
Coffee break

15:00-16:00
Drug delivery system of active compounds II
(Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

Úterý 4. 11. 2014

09:30–10:30
Biodegradable polymers in drug delivery I
(Dr. Rinat Nigmatullin, University of Westminster)

10:30-11:00
Coffee break

11:00-12:00
Biodegradable polymers in drug delivery II
(Dr. Rinat Nigmatullin, University of Westminster)

12:00-13:00
Oběd

13:00-14:00
Biodegradable polymers in drug delivery III
(Dr. Rinat Nigmatullin, University of Westminster)

14:00-14:30
Coffee break

14:30-15:30
Biodegradable polymers in drug delivery IV
(Dr. Rinat Nigmatullin, University of Westminster)

 

Středa 12. 3. 2014

09:30-10:15
Bioresponsive carrier systems I
(Mgr. Kristina Nešporová, Contipro Biotech s.r.o.)

10:15-10:30
Coffee break

10:30-11:15
Bioresponsive carrier systems II
(Mgr. Kristina Nešporová, Contipro Biotech s.r.o.)

11:15-12:15
Oběd

12:15-17:00
Realizace praktické části - příprava a základní charakterizace nosičů
(Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

 

Čtvrtek 13. 3. 2014

09:30-12:00
Realizace praktické části - analýza nosičů
(Mgr. Martina Hermannová, Ph.D., Contipro Pharma a.s.)

12:00-13:00
Oběd

13:00-17:00
Realizace praktické části - biologie nosičů
(Mgr. Kristina Nešporová, Contipro Biotech s.r.o.)

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice