O projektu

Projekt Škola molekulárních biotechnologií – Lékařské nanobiotechnologie je pro studenty
jedinečný tematickým zaměřením, propojeným mezi akademickou a soukromou sférou.

 

 

 

Kategorie: Uncategorised

Projekt Škola molekulárních biotechnologií

– Lékařské nanobiotechnologie

 

Tento projekt je pro studenty jedinečný tematickým zaměřením, propojeným mezi akademickou a soukromou sférou. Účast na vybraných kurzech a stážích je pro studenty přínosem nejen jako další splněná praxe, která může obohatit životopis, ale student si účastí může rozšířit své vědomosti a naučit se vnímat vědu z jiného úhlu pohledu.

letaky

Student má díky tomuto projektu možnost nahlédnout do fungujícího podniku, ve kterém se setká s praxí v reálném prostředí, kde si může ověřit a zároveň si tak rozšířit své teoretické a praktické vědomosti.

Pro koho je projekt určen?

Tento unikátní projekt je zaměřen na edukační podporu studentů se zájmem o moderní farmaceutické a biomedicínské postupy založené na biotechnologických a nanotechnologických principech. Projekt je určen především pro postgraduální studenty a studenty posledních dvou ročníků magisterského studia z mimopražských vysokých škol.

Realizace kurzů a stáží

Kurzy budou probíhat formou 3 až 5 denních workshopů, kde se budou prolínat teoretické přednášky s praktickými ukázkami v rámci konkrétního modulu.

Jednotlivé stáže budou realizované 2 měsíce v kuse v průběhu celého roku 2013. Student bude souvisle pracovat na daném tématu, které mu může být přínosem pro zvýšení jeho kvalifikace. Po registraci bude student osloven vedoucím dané stáže a následně se společně domluví na konkrétní datum realizace.

Účast na kurzu/stáži je bezplatná. Po celou dobu realizace bude studentovi poskytnuto ubytování a strava zdarma.

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice