Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Vývoj polymerních micel jako nosičů nepolárních léčivých látek

Vedoucí stáže: Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci tohoto tématu se bude student podílet na přípravě nosičů z hydrofobizované kyseliny hyaluronové za účelem enkapsulace malých molekul nepolárních léčiv. V průběhu stáže by se student měl nejprve seznámit s obecnou problematikou nosičů z pohledu vývoje těchto systémů, jejich výhod a nevýhod a možného způsobu aplikace. V praktické části bude stáž zaměřena na syntézu hydrofobizovaného derivátu hyaluronanu, přípravu nosičového systému a jeho analytickou charakterizaci s následným otestováním efektivity transferu enkapsulované látky v nosiči do buňky.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratoři Contipro Pharma pod odborným vedením výzkumných a vývojových pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je září-říjen (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

  1. K. Letchford, H. Burt. A review of the formation and classification of amphiphilic block copolymer nanoparticulate structures: micelles, nanospheres, nanocapsules and polymersomes. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 65, 2007, 259-269.
  2. C. Oerlemans, W. Bult, M. Bos et al. Polymeric micelles in anticancer therapy: targeting, imaging and triggered release. Pharmaceutical research 27, 2010, 2569-2589.
  3. H. Koo, M.S. Huh, I. Sun et al. In vivo targeted delivery of nanoparticles for theranosis. Accounts of Chemical Research 44, 2011, 1018-1028.
  4. R. Duncan, R. Gaspar. Nanomedicines under Microscope. Molecular Pharmaceutics 8, 2011, 2101-2141.


Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. V první části se student seznámí s dosavadními výsledky a stavem techniky. V praktické části provede přípravu nosičového systému a seznámí se se základními analytickými a biologickými charakterizacemi tohoto systému. Na závěr by měl student zhodnotit připravený nosičový systém oproti stávajícím nosičovým systémům připravovaným ve firmě Contipro a ve světové literatuře.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu 20-30 stran, která bude shrnovat dosažené výsledky v průběhu stáže a jejich zhodnocení.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice