Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Vývoj upconversních nanočástic a kvantových teček coby diagnostických prostředků

Vedoucí stáže: Mgr. Jiří Mrázek

Zadání projektu: Náplní stáže je příprava upkonverzních nanočástic materiálu NaREF4 (RE = Y, Gd, Yb, Er) a jejich úprava pro použití pro značení buněk. Účastník získá základní přehled v oblasti nanomateriálů pro diagnostiku, vyzkouší si syntézu nanočástic a jejich charakterizaci pomocí analytických přístrojů.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Biotech. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec až září (po domluvě lze i jindy).

Doporučená literatura:

  1. M. Haase a H. Schäfer, „Upconverting Nanoparticles“, Angewandte Chemie International Edition, roč. 50, čís. 26, s. 5808-5829, čer 2011.
  2. F. Wang et al., „Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy“, The Analyst, roč. 135, čís. 8, s. 1839, 2010.
  3. N. J. J. Johnson et al., „Size-Tunable, Ultrasmall NaGdF4 Nanoparticles: Insights into Their T1 MRI Contrast Enhancement“, Chem. Mater., roč. 23, čís. 16, s. 3714-3722, 2011.
  4. F. Wang et al., „Tuning upconversion through energy migration in core–shell nanoparticles“, Nat Mater, roč. 10, čís. 12, s. 968-973, pro 2011

Představa o realizaci: Nejprve se student seznámí s problematikou anorganických nanočástic a jejich využitím jako kontrastních látek pro zobrazování in vitro a in vivo. Budou probrány hlavní analytické metody vhodné pro charakterizaci těchto nanočástic. Náplní praktické části bude příprava upkonverzních nanočástic NaREF4 s cílem optimalizovat syntézu pro vybraný poměr RE prvků metodami Design-of-experiment. Nanočástice budou dále upraveny metodami organické chemie tak aby je šlo použít pro in vitro značení buněk.
Charakterizace nanočástic bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Student si bude moci vyzkoušet měření upkonverzních luminiscenčních spekter, stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla, přípravu vzorků pro stanovení koncentrace částic metodou ICP-OES a práci na elektronovém mikroskopu.
Dle zájmu studenta a potřeb výzkumného týmu je možné praktickou část zaměřit více na charakterizaci částic a zobrazovaní spíše než na chemickou syntézu.

Výstup: Výstupem stáže by měla být závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 1
Konec registrace 24.06.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice