Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Nanočástice, nanovlákna a Qdots - jejich biofunkce, analýza, parametrizace a stanovení cytotoxicity

Vedoucí stáže: Doc. RNDr. Zuzana Bílková, PhD.

Lektoři: Akademičtí a vědečtí pracovníci katedry biologických biochemických věd, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice.

Zadání projektu: Během 2 měsíců se student seznámí s vybranými typy nanomateriálů (nanočástice, nanovlákna, nanotrubičky, Qdots). Student získá dovednosti práce s tímto materiálem, seznámí se s metodami jejich parametrizace a strukturní charakterizace, naučí se modifikovat jejich povrch (tzv. hydrofilizace) a seznámí se se způsoby, jak kovalentně vázat na jejich povrch bioaktivní látky.  Připravené bioaktivní nosiče použije student k specifické izolaci látek z biologického materiálu, ke katalýze a enzymové modifikaci klinicky významných proteinů. Seznámí se s možností využití těchto bioaktivních nanomateriálů pro biosenzory a mikročipy.  V závěru stáže se student seznámí a sám si prakticky otestuje biokompatibilitu vybraných materiálů (původních, koutovaných, biofunkcionalizovaných) s lidskými buňkami.

Termín realizace stáže: 2 měsíce podle dohody se studentem, avšak v rozmezí srpen – listopad 2013.

Doporučená literatura:

  1. Nanomaterials, Nanotechnologies and Design, Schodek, Ferreira, Ashby, Butterworth-Heinemann,2009
  2. Bioconjugate techniques, G.T. Hermanson, Elsevier, Academic Press, 1996
  3. Single Quantum Dots: Fundamentals, Applications and New Concepts, Springer-Verlag, 2003
  4. Microdevices in biology and medicine, https://katalog.upce.cz/dokument/470821
  5. Carrier-bound immobilized enzymes, principles, applications and design, Cao, L. https://katalog.upce.cz/dokument/372364
  6. Analytical techniques in immunochemistry, Phillips, T. M., https://katalog.upce.cz/dokument/111460
  7. A Textbook of modern toxicology, https://katalog.upce.cz/dokument/285875

Představa o realizaciCelá stáž proběhne v prostorách FCHT, Univerzity Pardubice. Student se seznámí s přístrojovým vybavením katedry, která využije pro své vlastní experimenty a vlastní měření. Student bude pracovat s magneticky aktivními nanočásticemi, nanotrubičkami, které použije k přípravě bioaktivních nosičů. Další skupinou nanomateriálu budou aktivované nanočástice Qdots. K charakterizaci nanomateriálu použije student invertovaný mikroskop, zeta sizer, SEM, fluorescenční mikroskopii, software pro digitální zpracování obrazu. Ke zhodnocení účinnosti vazby bioaktivních látek (enzym, protilátka, antigen)a výsledné aktivity nosiče student použije metody: SDS-PAGE, MALDI-MS, afinitní chromatografii,  spektorofotmetrii a fluorometrii, imunoanalytické metody (ELISA apod.). V závěru si student ověří biokompatibilitu či cytotoxicitu vybraných nosičů vůči eukaryotním buňkám, student použije ke své práci invertovaný mikroskop, Excelligence, FC. 

Výstup: Výstupem bude závěrečná zpráva (lze i v AJ), která bude obsahovat tradiční členění protokolu nebo vědecké práce, kde budou uvedeny všechny experimenty, které student během své stáže absolvoval, jakých výsledků dosáhl, jak výsledky interpretoval a na závěr zhodnotil. Výsledky budou doloženy záznamy a výstupy z dílčích měření, průběžné výpočty a mezikroky výroby biofunkcionalizovaných nosičů

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita Univerzita Pardubice
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice