Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky

Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi kys. Hyaluronové pro léčbu defektů kloubní chrupavky. Během čtyř týdnů by byl seznámen s tkáňovým inženýrstvím jak z obecného hlediska, tak i jak lze tento nový vědní obor využít při léčbě defektů kloubní chrupavky. Dále se scaffoldy na bázi kys. hyaluronové, které lze k léčbě využívat a s požadavky na jejich vlastnosti – a to především z hlediska biokompatibility a mechanických vlastností. Dále s kultivací buněk zabudovaných do těchto scaffoldů a sledováním jejich viability, s požadavky a postupy pro jejich efektivní kultivaci, s vyhodnocováním jejich buněčné funkce a produkce mezibuněčné hmoty, a tím i kvality nově vznikající tkáně. Také by se seznámil se základy preklinických testů.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Biotech pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen – září (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

  1. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers 92. 2012.
  2. Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 2011.
  3. Ch. J. Little, N. K. Bawolin, X. Chen. Mechanical properties of natural cartilage and tissue engineered construct. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 201.
  4. C. Albrecht, B. Tichy, S. Nurnberger, S hosiner, L. Zak, S. Aldrian. Gene expression and cell differentiation in matrix-associated chondrocyte transplantation grafts: a comperative study. Ostheoarthritis and cartilage 19. 2011

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem tkáňové inženýrství a také s materiály pro léčbu defektů kloubní chrupavky. V druhé pak s přípravou materiálů do této oblasti na bázi kys. hyaluronové a s možnostmi optimalizace jejich mechanických vlastností. V třetí části s kultivací chondrocytů implementovaných do daných materiálů a metodami vyhodnocování jejich viability a funkce – a to především z hlediska produkované extracelulární hmoty a tím i tvorby zárodků nové chrupavčité tkáně. V rámci stáže bude také krátce seznámen se základy preklinického testování těchto materiálů.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice