Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství

Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi hydrogelů kys. hyaluronové určených do oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Během tohoto by byl seznámen s obecnými základy jak tkáňového inženýrství, tak s možnosti využití těchto hydrogelů v regenerativní medicíně a s požadavky na tyto materiály – a to jak z biologického hlediska, tak po stránce mechanických vlastností. Podrobněji by pak pozornost byla věnována scaffoldům a materiálům pro oblast léčby kloubních defektů a zlomenin, augmentaci hlasivek a pro viskosuplementaci synoviální tekutiny.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1-2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen – září (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

  1. F. J. OBrian, Biomaterials and scaffoldy for tissue engineering. Materialstoday 14. 2011
  2. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers 92. 2012.
  3. Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 2011.
  4. R. Cancedda, B. Dozin, P. Giannoni, R. Quarto, Tissue engineering and cell therapy of cartilage and bone. Matrix Biology 22. 2003
  5. E. Balsac, Viscoelastic properties of hyaluronan and its therapeutic use. Chemistry and Biology of Hyaluronan. 2004

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem scaffold, tkáňové inženýrství a regenerativní medicína. V druhé části pak s požadavky na materiály určené pro scaffoldy do oblasti tkáňového inženýrství kloubní chrupavky a kostí, a také pro viskosuplementaci synoviální tekutiny popř. na materiály pro augmentaci hlasivek. V třetí části pak s přípravou hydrogelů na bázi kys. hyaluronové, se stanovováním mechanických vlastností těchto hydrogelů a s možnostmi jejich optimalizace dle požadavků aplikace.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice