Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Staz

Události

1.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
30.04.2014
Volná místa:
2
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Ing. Jana Růžičková, Ph.D.

Zadání projektu: Studium kinetiky uvolňování aditiv z různých typů nanovlákenných struktur z rozličných polymerů a zjištění vlivu základních parametrů – např. botnání, afinita polymeru k vodě atd.

Termín realizace stáže: 1. 10. 2013 – 30. 11. 2013

Doporučená literatura:

 1. Agarwal, S., Wendorff, J.H., Greiner, A., 2008. Use of electrospinning technique for biomedical applications. Polymer 49, 5603–5621.
 2. Kim T.G., Chung H.J., Park, T.G. Macroporous and nanofibrous hyaluronic acid/collagen hybrid scaffold fabricated by concurrent electrospinning and deposition/leaching of salt particles. Acta Biomaterialia. 2008;4:6:1611-19.
 3. Park W., Jeong L., Yoo D., Hudson S. Effect of chitosan on morphology and conformation of silk fibroin nanofibers. Polymer. 2004;45:7151–7.
 4. Růžičková J.. Uvolňování začleněných látek ze struktury nanovláken a možnosti využití v medicíně. Liberec, 2010. Disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra netkaných textilií.
 5. Schmidt S., Friedl P. Interstitial cell migration: integrin-dependent and alternative adhesion mechanisms. Cell Tissue Res. 2010;339:83-92.
 6. Wang X., Um I.C., Fang D., Okamoto A., Hsiao B.S., Chu B. Formation of water-resistant hyaluronic acid nanofibers by blowing-assisted electro-spinning and non-toxic post treatments. Polymer. 2005;46:4853–67.
 7. Zeng J., Yang L., Liang Q., Zhang X., Guan H., Xu X., Chen X., Jing X. Influence of the drug compatibility with polymer solution on the release kinetics of electrospun fiber formulation. Journal of Controlled Release 105 (2005) 43–51.

Představa o realizaci: Příprava nanovlákenných struktur různých vlastností s různými aditivy, studium kinetiky uvolňování začleněných aditiv pomocí spektrofotometrie. Stanovení stěžejních vlivů.

Výstup: Závěrečná zpráva (cca10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. Publikace na konferenci nebo v odborné literatuře.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

2.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Ing. Jana Růžičková, Ph.D.

Zadání projektu: Příprava různých typů nanovlákenných struktur z rozličných derivátů kyseliny hyaluronové, studium jejich užitných vlastností a srovnání s komerčně dostupnými materiály použitými pro tyto účely.

Termín realizace stáže: 1. 10. 2013 – 30. 11. 2013

Doporučená literatura:

 1. Xinhua Zong, Sean Li, Elliott Chen, Barbara Garlick, Kwang-sok Kim, Dufei Fang, Jonathan Chiu, Thomas Zimmerman, Collin Brathwaite, Benjamin S. Hsiao, Benjamin Chu Prevention of Postsurgery-Induced Abdominal Adhesions by Electrospun Bioabsorbable Nanofibrous Poly(lactide-co-glycolide)-Based Membranes. Ann Surg. 2004 November; 240(5): 910–915. doi: 10.1097/01.sla.0000143302.48223.7e
 2. Jingwei Xie, Matthew R. MacEwan, Wilson Z. Ray, Wenying Liu, Daku Y. Siewe, Younan Xia. Radially Aligned, Electrospun Nanofibers as Dural Substitutes for Wound Closure and Tissue Regeneration Applications. ACS Nano. 2010 September 28; 4(9): 5027–5036. doi: 10.1021/nn101554u
 3. Bölgen, N., Vargel, ?., Korkusuz, P., Mencelo?lu, Y. Z. and Pişkin, E. (2007), In vivo performance of antibiotic embedded electrospun PCL membranes for prevention of abdominal adhesions. J. Biomed. Mater. Res., 81B: 530–543. doi: 10.1002/jbm.b.30694.
 4. Park, S.-W., Bae, H.-S., Xing, Z.-C., Kwon, O. H., Huh, M.-W. and Kang, I.-K. (2009), Preparation and properties of silver-containing nylon 6 nanofibers formed by electrospinning. J. Appl. Polym. Sci., 112: 2320–2326. doi: 10.1002/app.29520.
 5. Young Woo Lee, Ph.D., Boyoung Chu, M.S., Yun Gee Lee, M.S., Nam Hyun Kim, M.S., Jun Ho Kim, M.S., Kwang Il Kim, M.D., Sung Won Kwon, M.D. Efficacy and Safety of the Electrospun Nanofibrous Adhesion Barrier for Laparoscopic Surgery in a Rabbit Model. J Korean Surg Soc. 2009 Feb;76(2):73-80. Korean.

Představa o realizaci: Příprava nanovlákenných struktur různých vlastností z derivátů HA, studium jejich vlastností – např. nasákavosti, adheze k vlhkým povrchům, mechanických vlastností atd. Srovnání s dostupným konkurenčním materiálem.

Výstup: Závěrečná zpráva (cca10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení. Publikace na konferenci nebo v odborné literatuře.

 

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

3.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci tohoto tématu se bude student podílet na přípravě nosičů z hydrofobizované kyseliny hyaluronové za účelem enkapsulace malých molekul nepolárních léčiv. V průběhu stáže by se student měl nejprve seznámit s obecnou problematikou nosičů z pohledu vývoje těchto systémů, jejich výhod a nevýhod a možného způsobu aplikace. V praktické části bude stáž zaměřena na syntézu hydrofobizovaného derivátu hyaluronanu, přípravu nosičového systému a jeho analytickou charakterizaci s následným otestováním efektivity transferu enkapsulované látky v nosiči do buňky.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratoři Contipro Pharma pod odborným vedením výzkumných a vývojových pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je září-říjen (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

 1. K. Letchford, H. Burt. A review of the formation and classification of amphiphilic block copolymer nanoparticulate structures: micelles, nanospheres, nanocapsules and polymersomes. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 65, 2007, 259-269.
 2. C. Oerlemans, W. Bult, M. Bos et al. Polymeric micelles in anticancer therapy: targeting, imaging and triggered release. Pharmaceutical research 27, 2010, 2569-2589.
 3. H. Koo, M.S. Huh, I. Sun et al. In vivo targeted delivery of nanoparticles for theranosis. Accounts of Chemical Research 44, 2011, 1018-1028.
 4. R. Duncan, R. Gaspar. Nanomedicines under Microscope. Molecular Pharmaceutics 8, 2011, 2101-2141.


Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. V první části se student seznámí s dosavadními výsledky a stavem techniky. V praktické části provede přípravu nosičového systému a seznámí se se základními analytickými a biologickými charakterizacemi tohoto systému. Na závěr by měl student zhodnotit připravený nosičový systém oproti stávajícím nosičovým systémům připravovaným ve firmě Contipro a ve světové literatuře.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu 20-30 stran, která bude shrnovat dosažené výsledky v průběhu stáže a jejich zhodnocení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

4.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Mgr. Tomáš Muthný, Ph.D.

Zadání projektu: Nosičové systémy jsou v kosmetice stálé populárnější. Jejich benefit není pouze ve vylepšení technických vlastností nesených látek. Po vzoru medicíny se i kosmetický průmysl snaží využít tyto postupy pro zlepšení biologických efektů kosmetických přípravků. A právě sledování a hodnocení rozdílů v biologických efektech samotných a v nosičových systémech zabudovaných kosmetických surovin je hlavním cílem projektu.

Termín realizace stáže: Student bude absolvovat stáž v laboratoři firmy Contipro po dobu 2 měsíce. Přesný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

 1. Ruy Beck et al. Nanocosmetics and Nanomedicines. Springer 2011. ISBN 978-3-642-19791-8.

Představa o realizaci:

Projekt bude rozdělen do čtyř etap

 1. teoretická (seznámení s problematikou, rešerše na konkrétní téma),
 2. přípravná (plánování experimentu, optimalizace metod),
 3. praktická (realizace stěžejního experimentu),
 4. finální (vypracování závěrečné zprávy).

 Výstup: Závěrečná zpráva splňující základní standardy odborné publikace.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

5.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Mgr. Tomáš Muthný, Ph.D.

Zadání projektu: Kosmetický trh vytváří výrazný tlak na vývoj stále účinnějších kosmetických surovin a to ve smyslu kvalitativním i kvantitativním. Logicky roste i počet metod v oboru využívaných. V tomto směru je testování biologických účinků kosmetických surovin a přípravků výrazně multidisciplinární oblast zahrnující molekulární biologii, biochemii, histologii, neinvazivní fyzikální měření nebo třeba 3D zobrazování. Cílem projektu je s metodami se seznámit a vybrané si prakticky osvojit.

Termín realizace stáže: Student bude absolvovat stáž v laboratoři firmy Contipro po dobu 2 měsíce s možnosti krátkého přerušení. Přesný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

 1. Pierre Agache et al. Measuring the Skin. Springer 2004. ISBN 3-540-01771-2.

Představa o realizaci: Projekt bude rozdělen do čtyř etap: teoretická (seznámení s problematikou, rešerše na konkrétní téma), přípravná (plánování experimentu, optimalizace metod), praktická (realizace stěžejního experimentu), finální (vypracování závěrečné zprávy).

Výstup: Závěrečná zpráva splňující základní standardy odborné publikace.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

6.
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
31.05.2014
Volná místa:
1
Lokalita:
Contipro

 

 

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

7.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
24.06.2014
Volná místa:
1
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Mgr. Jiří Mrázek

Zadání projektu: Náplní stáže je příprava upkonverzních nanočástic materiálu NaREF4 (RE = Y, Gd, Yb, Er) a jejich úprava pro použití pro značení buněk. Účastník získá základní přehled v oblasti nanomateriálů pro diagnostiku, vyzkouší si syntézu nanočástic a jejich charakterizaci pomocí analytických přístrojů.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Biotech. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Termín realizace stáže pro rok 2013 je červenec až září (po domluvě lze i jindy).

Doporučená literatura:

 1. M. Haase a H. Schäfer, „Upconverting Nanoparticles“, Angewandte Chemie International Edition, roč. 50, čís. 26, s. 5808-5829, čer 2011.
 2. F. Wang et al., „Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy“, The Analyst, roč. 135, čís. 8, s. 1839, 2010.
 3. N. J. J. Johnson et al., „Size-Tunable, Ultrasmall NaGdF4 Nanoparticles: Insights into Their T1 MRI Contrast Enhancement“, Chem. Mater., roč. 23, čís. 16, s. 3714-3722, 2011.
 4. F. Wang et al., „Tuning upconversion through energy migration in core–shell nanoparticles“, Nat Mater, roč. 10, čís. 12, s. 968-973, pro 2011

Představa o realizaci: Nejprve se student seznámí s problematikou anorganických nanočástic a jejich využitím jako kontrastních látek pro zobrazování in vitro a in vivo. Budou probrány hlavní analytické metody vhodné pro charakterizaci těchto nanočástic. Náplní praktické části bude příprava upkonverzních nanočástic NaREF4 s cílem optimalizovat syntézu pro vybraný poměr RE prvků metodami Design-of-experiment. Nanočástice budou dále upraveny metodami organické chemie tak aby je šlo použít pro in vitro značení buněk.
Charakterizace nanočástic bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Student si bude moci vyzkoušet měření upkonverzních luminiscenčních spekter, stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla, přípravu vzorků pro stanovení koncentrace částic metodou ICP-OES a práci na elektronovém mikroskopu.
Dle zájmu studenta a potřeb výzkumného týmu je možné praktickou část zaměřit více na charakterizaci částic a zobrazovaní spíše než na chemickou syntézu.

Výstup: Výstupem stáže by měla být závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

8.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Mgr. Stanislav Pepeliaev, PhD.

Zadání projektu: Vnášení cizorodé DNA do bakteriální buňky se zpravidla začíná enzymatickým vyštěpením genu zájmu a jeho následným vložením do vektoru, nejčastěji do plazmidu. Pro štěpení DNA se využívají enzymy restriktázy, pro následné spojení fragmentů pak ligázy, nejčastěji T4 DNA ligáza. Během procesu spojeni DNA fragmentu s plazmidem dochází ke vzniku směsi produktů, ve které jen malá část představuje vektor se správně orientovaným a vloženým fragmentem. Pro selekci transformantů se používají rozmanité genetické markery, obvykle geny rezistence k antibiotikům. Avšak přítomnost rezistence ještě neznamená, že ligace proběhla úspěšně, protože mohlo dojít k ligaci prázdného vektoru. Pro zjednodušení vytipování správných klonů se často používá systém modro-bílé selekce. Tento systém je založen na plazmidu, nesoucím LacZ gen, který propůjčuje buňce schopnost štěpit chromogenní substrát X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside). Tímto dochází k modrému zabarvení kolonií. Uprostřed sekvence LacZ genu se nachází MCS (angl. multiple cloning site, tedy mnohočetné klonovací místo). Při vložení DNA fragmentu do MCS se sekvence LacZ genu přeruší, buňka již nemůže štěpit X-gal a vytváří bílou kolonii. Takovéto bílé kolonie jsou vybrány pro další práci.
Nedostatkem systému modro-bílé selekce je nutnost používat chromogenní substrát X-gal a látku-induktor IPTG. To vše zvyšuje cenu práce, navíc IPTG je toxická pro bakteriální buňky. Proto navrhujeme systém barevné detekce správných transformantů, který nemá uvedené nedostatky. Místo LacZ genu by byl použít gen vhb (Vitreoscilla hemoglobin). Z tohoto genu se exprimuje bakteriální hemoglobin, který přidává buňkám červeno-oranžovou barvu. Při přerušení sekvence vhb genu, stejně jako pří modro-bíle selekci, se vytváří bílé kolonie. Restrikční místa pro nejčastěji používané endonukleázy budou vytvořena pomocí tichých mutací, to znamená takových, při kterých dojde k substituci báze v tripletu, která nemění aminokyselinu v budoucím bílkovinném řetězci.

Cíle projektu jsou: vytvořit nízko a středně kopiové shuttle-vektory pro expresi a mutagenezi s barevným rozlišením transformantů, které jsou schopní replikace v Escherichia coli a Streptococcus equi subsp. zooepidemicus.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v laboratoři po dobu 2 měsíců vcelku. Termín realizace srpen-září 2013.

Doporučená literatura:

 1. Suwanwong Y., Kvist M, Isarankura-Na-Ayudhya C., Tansila N., Bulow L., Prachayasittikul V. (2006) Chimeric antibody-binding Vitreoscilla hemoglobin (VHb) mediates redox-catalysis reaction: new insight into the functional role of VHb. Int. J. Biol. Sci., 2.
 2. Isarankura-Na-Ayudhya C., Panpumthong P., Tangkosaku T., Boonpangrak S., Prachayasittiku V. (2008) Shedding light on the role of Vitreoscilla hemoglobin on cellular catabolic regulation by proteomic analysis. Int. J. Biol. Sci. 4.
 3. Joshi M., Mande S., Dikshit K.L. (1998) Hemoglobin Biosynthesis in Vitreoscilla stercoraria DW: Cloning, Expression, and Characterization of a New Homolog of a Bacterial Globin Gene. Appl. Environ. Microbiol., 64(6): 2220-2228.

Představa o realizaci:
In silico silent mutagenesis.
PCR.
Elektroforéza v agarózovém gelu.
Elektroporace.
Restrikční štěpení.
Ligace.
Kultivace mikroorganismů na pevných a tekutých mediích.

Výstup: Závěrečná zpráva (doporučeno min. 10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

9.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Dzianis Smirnou, Ph.D.

Zadání projektu: Cílem stáže „Moderní postupy fermentace Basidiomycet“ je naučit studenta teoretické i praktické aspekty submersní kultivace mikroorganismů a rozšířit přehled možností využití vyšších hub (Macrofungi) v biotechnologii. Student bude mít možnost seznámit se s moderním fermentačním zařízením, nastudovat postupy práce s vyššími houbami a vyzkoušet různé strategie submersních kultivací.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž v biotechnologické laboratoři po dobu 2 měsíců. Termín realizace stáže pro rok 2013 je plánován na období březen – květen.

Doporučená literatura:

 1. Fazenda M.L., Seviour R., McNeil B., Harvey L.M. 2008. Submerged Culture. Fermentation of ‘‘Higher Fungi’’: The Macrofungi. Advances in Applied Microbiology, V. 63. P. 33-103.
 2. Kim H.M., Paik S.Y., Ra K.S., Koo K.B., Yun J.W., Choi J.W. 2006. Enhanced production of exopolysaccharides by fed-batch culture of Ganoderma resinaceum DG-6556. The Journal of Microbiology. P.233-242.
 3. Lee K.M., Lee S.Y., Lee H.Y. 1999. Bistage control of pH for improving exopolysaccharide production from mycelia of Ganoderma lucidum in an air-lift fermentor. Journal of bioscience and bioengineering. V. 88 (6). P.646-650.
 4. Tang Y.J., Zhong J.J.. 2002. Fed-batch fermentation of Ganoderma lucidum for hyperproduction of polysaccharide and ganoderic acid, Enzyme Microb. Technol. V.31. P. 20–28.
 5. Tang Y.J., Zhu L.W., Li H.M., Li D.S. 2007. Submerged Culture of Mushrooms in Bioreactors – Challenges, Current State-of-the-Art, and Future Prospects. Food Technol. Biotechnol. V.45 (3). P. 221–229.
 6. Xiang Zou. 2006. Fed-batch fermentation for hyperproduction of polysaccharide and ergosterol by medicinal mushroom Agaricus brasiliensis. Process Biochemistry. V.41. P. 970–974.

Představa o realizaci: Praktická část stáže bude realizovaná na fermentačním zařízení INFORS AG (Švýcarsko). Stáž bude rozdělena do čtyř etap a naplánována následujícím způsobem:

 • Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického a praktického základu uchovávání kmenů a přípravy inokul pro zahájení submersní kultivace. Student se naučí principům manipulace se zařízením a přípravu fermentorů (kalibrace sond, čerpadel, sterilizace „in situ“, apod.)
 • V rámci následující etapy budou optimalizovány složení živné pudy a podmínky submersní kultivace pro produkci požadovaného metabolitu při „batch“ kultivaci.
 • Třetí etapa bude věnována „two-stage“ kultivační strategii. Na základě výsledků, získaných v předchozí etapě bude vybrán klíčový parametr a naplánován design fermentací.
 • V poslední etapě bude zahájena „fed-batch“ fermentace, budou analyzovány a zhodnoceny získané výsledky, porovnány mezi sebou a otestovány fermentační strategie a připravena závěrečná zpráva.

 

Výstup: Výstupem stáže by měla být závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem by měl být také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

10.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Radovan Buffa PhD.

Zadání projektu: Náplní stáže je syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové nebo oligomerů kyseliny hyaluronové, které jsou vhodnými prekurzory pro přípravu hydrogelů nebo jiných 3D struktur. Součástí stáže je i optimalizace postupů a základní studium fyzikálních a chemických vlastností produktů, případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Tyto materiály mají potenciální využití v tkáňovém inženýrství, v kosmetice a v medicíně.

Termín realizace stáže: Student bude absolvovat stáž v laboratoři firmy Contipro po dobu 2 měsíce s možnosti krátkého přerušení. Přesný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

 1. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al.: Oxidized derivatives of hyaluronic acid, their preparation and modification, WO2011/069474
 2. Buffa R., Jiří Běťák, Sofiane Kettou, Martina Hermannová, Lucie Pospíšilová, Vladimír Velebný: A novel DTPA crosslinking of hyaluronic acid and metal complexation thereof. Carbohydrate Research, 346, 1909-15, 2011.
 3. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al: New method for preparation of oxidized hyaluronane and its modification. WO2011/069475
 4. Huerta-Angeles G.; Chládková D.; Šmejkalová D.; Buffa R., Velebny V.: Synthesis of highly substituted amide Hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their crosslinking via click chemistry, Carbohydrate polymers, 84, 1293-1300 (2011)

Představa o realizaci:

První část stáže bude uskutečněna formou školení, ve kterém se student seznámí s technickým vybavením laboratoře, bezpečnostními předpisy a s metodami používanými při modifikaci biopolymerů a jejich charakterizací pomocí analytických metod.
Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny

Hlavní náplní praktické části bude syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které budou vhodnými prekurzory pro přípravu biokompatibilních 3D struktur. V případě úspěchu se bude pokračovat v optimalizaci přípravy produktů a základnímu studiu jejich fyzikálních a chemických vlastností. Charakterizace meziproduktů pomocí spektroskopických metod jako NMR, IČ, UV-Vis … bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Vlastnosti finálních hydrogelů mohou být charakterizovány také měřením jejich reologických vlastností a případně jejich stability ve fyziologických podmínkách.
Předpokládaná časová dotace: 32-34 dnů

Po kompletizaci výsledků bude následovat sepsání závěrečné zprávy, kde budou popsány všechny modifikační reakce a shrnuté trendy pozorované při optimalizaci přípravy hydrogelů v souvislosti s jejich stabilitou a reologickými vlastnostmi.
Předpokládaná časová dotace: 3-4 dny

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

11.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Univerzita Pardubice
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0

Vedoucí stáže: Doc. RNDr. Zuzana Bílková, PhD.

Lektoři: Akademičtí a vědečtí pracovníci katedry biologických biochemických věd, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice.

Zadání projektu: Během 2 měsíců se student seznámí s vybranými typy nanomateriálů (nanočástice, nanovlákna, nanotrubičky, Qdots). Student získá dovednosti práce s tímto materiálem, seznámí se s metodami jejich parametrizace a strukturní charakterizace, naučí se modifikovat jejich povrch (tzv. hydrofilizace) a seznámí se se způsoby, jak kovalentně vázat na jejich povrch bioaktivní látky.  Připravené bioaktivní nosiče použije student k specifické izolaci látek z biologického materiálu, ke katalýze a enzymové modifikaci klinicky významných proteinů. Seznámí se s možností využití těchto bioaktivních nanomateriálů pro biosenzory a mikročipy.  V závěru stáže se student seznámí a sám si prakticky otestuje biokompatibilitu vybraných materiálů (původních, koutovaných, biofunkcionalizovaných) s lidskými buňkami.

Termín realizace stáže: 2 měsíce podle dohody se studentem, avšak v rozmezí srpen – listopad 2013.

Doporučená literatura:

 1. Nanomaterials, Nanotechnologies and Design, Schodek, Ferreira, Ashby, Butterworth-Heinemann,2009
 2. Bioconjugate techniques, G.T. Hermanson, Elsevier, Academic Press, 1996
 3. Single Quantum Dots: Fundamentals, Applications and New Concepts, Springer-Verlag, 2003
 4. Microdevices in biology and medicine, https://katalog.upce.cz/dokument/470821
 5. Carrier-bound immobilized enzymes, principles, applications and design, Cao, L. https://katalog.upce.cz/dokument/372364
 6. Analytical techniques in immunochemistry, Phillips, T. M., https://katalog.upce.cz/dokument/111460
 7. A Textbook of modern toxicology, https://katalog.upce.cz/dokument/285875

Představa o realizaciCelá stáž proběhne v prostorách FCHT, Univerzity Pardubice. Student se seznámí s přístrojovým vybavením katedry, která využije pro své vlastní experimenty a vlastní měření. Student bude pracovat s magneticky aktivními nanočásticemi, nanotrubičkami, které použije k přípravě bioaktivních nosičů. Další skupinou nanomateriálu budou aktivované nanočástice Qdots. K charakterizaci nanomateriálu použije student invertovaný mikroskop, zeta sizer, SEM, fluorescenční mikroskopii, software pro digitální zpracování obrazu. Ke zhodnocení účinnosti vazby bioaktivních látek (enzym, protilátka, antigen)a výsledné aktivity nosiče student použije metody: SDS-PAGE, MALDI-MS, afinitní chromatografii,  spektorofotmetrii a fluorometrii, imunoanalytické metody (ELISA apod.). V závěru si student ověří biokompatibilitu či cytotoxicitu vybraných nosičů vůči eukaryotním buňkám, student použije ke své práci invertovaný mikroskop, Excelligence, FC. 

Výstup: Výstupem bude závěrečná zpráva (lze i v AJ), která bude obsahovat tradiční členění protokolu nebo vědecké práce, kde budou uvedeny všechny experimenty, které student během své stáže absolvoval, jakých výsledků dosáhl, jak výsledky interpretoval a na závěr zhodnotil. Výsledky budou doloženy záznamy a výstupy z dílčích měření, průběžné výpočty a mezikroky výroby biofunkcionalizovaných nosičů

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

12.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: VUT v Brně
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
VUT v Brně

Vedoucí stáže: Ing. Tereza Halasová

Zadání projektu: Stáž na téma Medicinální a farmaceutické koloidní systémy z hlediska fluorescenční spektroskopie přinese účastníkovi širší teoretický i praktický přehled o koloidních systémech vznikajících pomocí kombinace biopolymer – tenzid, které mohou sloužit jako nosiče aktivních látek. Student se naučí sledovat a charakterizovat tyto systémy pomocí fluorescenční spektroskopie a obecněji se seznámí i se samotnou metodou.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizována po dobu dvou měsíců. Preferovaný termín stáže je červenec, srpen 2013. Ten je možno změnit pouze po domluvě s vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

 1. Valeur, B.: Molecular Fluorescence. Weinheim (Federal Republic of Germany) : WILEY-VCH Verlog GmbH 69469, 2002. 399 s. ISBN 3-527-29919-X.
 2. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy. 2006. 3rd. ISBN 978-0387-31278-1.¨
 3. Radeva, T.: Physical chemistry of polyelectrolytes. Marcel Dekker, Inc. 2001, s. 794-796, ISBN 0-8247-0463-0
 4. Gaucher, G., Dufresne, M., Sant, V., Kang, N., Maysinger, D., Leroux, J.: Block copolymer micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled Release, 2005, č. 109, s. 69-188
 5. Hrubý, M., Kučka, J., Kozempel, J., Lebeda, O.: Cílené polymerní nosiče léčiv v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy, 2006, č. 100., s. 10-16

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena do třech etap, jedné teoretické a dvou praktických.

Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretická příprava pro následující praktickou část. V rámci této teoretické části budou podrobně představeny konkrétní koloidní systémy, instrumentace a také základy vyhodnocování získaných luminiscenčních spekter. Předpokládaná časová dotace: 6 dny.

Následující etapa bude zaměřena na získávání luminiscenčních charakteristik fluorescenčních sond z různých nekoloidních prostředí. Budou zvoleny zástupci polaritních a viskozitních fluorescenčních sond. Předpokládaná časová dotace: 19 dnů. (přístrojové vybavení viz.: http://www.chempoint.cz/fluorescencni-laborator-na-fakulte-chemicke-vut)

Poslední etapa bude zahrnovat laboratorní přípravu modelových kolidních systémů na bázi micelární koloidů a polymerních micel. Budou zvoleni zástupci různých druhů tenzidů, u nichž bude názorně předvedeno využití fluorescenčních sond ve studiu průběhu jejich agregace. Tato etapa zahrnuje i základní vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. Předpokládaná časová dotace 19 dnů.


Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem by měl být také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

13.
Termín realizace: 01.01.2014 - 31.12.2014
Místo konání: Contipro
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi kys. Hyaluronové pro léčbu defektů kloubní chrupavky. Během čtyř týdnů by byl seznámen s tkáňovým inženýrstvím jak z obecného hlediska, tak i jak lze tento nový vědní obor využít při léčbě defektů kloubní chrupavky. Dále se scaffoldy na bázi kys. hyaluronové, které lze k léčbě využívat a s požadavky na jejich vlastnosti – a to především z hlediska biokompatibility a mechanických vlastností. Dále s kultivací buněk zabudovaných do těchto scaffoldů a sledováním jejich viability, s požadavky a postupy pro jejich efektivní kultivaci, s vyhodnocováním jejich buněčné funkce a produkce mezibuněčné hmoty, a tím i kvality nově vznikající tkáně. Také by se seznámil se základy preklinických testů.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Biotech pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen – září (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

 1. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers 92. 2012.
 2. Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 2011.
 3. Ch. J. Little, N. K. Bawolin, X. Chen. Mechanical properties of natural cartilage and tissue engineered construct. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 201.
 4. C. Albrecht, B. Tichy, S. Nurnberger, S hosiner, L. Zak, S. Aldrian. Gene expression and cell differentiation in matrix-associated chondrocyte transplantation grafts: a comperative study. Ostheoarthritis and cartilage 19. 2011

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem tkáňové inženýrství a také s materiály pro léčbu defektů kloubní chrupavky. V druhé pak s přípravou materiálů do této oblasti na bázi kys. hyaluronové a s možnostmi optimalizace jejich mechanických vlastností. V třetí části s kultivací chondrocytů implementovaných do daných materiálů a metodami vyhodnocování jejich viability a funkce – a to především z hlediska produkované extracelulární hmoty a tím i tvorby zárodků nové chrupavčité tkáně. V rámci stáže bude také krátce seznámen se základy preklinického testování těchto materiálů.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

14.
Datum události:
01.01.2014
Datum konce události:
31.12.2014
Konec registrace:
01.12.2014
Volná místa:
0
Lokalita:
Contipro

Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.

Zadání projektu: V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi hydrogelů kys. hyaluronové určených do oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Během tohoto by byl seznámen s obecnými základy jak tkáňového inženýrství, tak s možnosti využití těchto hydrogelů v regenerativní medicíně a s požadavky na tyto materiály – a to jak z biologického hlediska, tak po stránce mechanických vlastností. Podrobněji by pak pozornost byla věnována scaffoldům a materiálům pro oblast léčby kloubních defektů a zlomenin, augmentaci hlasivek a pro viskosuplementaci synoviální tekutiny.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1-2 měsíců v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červen – září (po domluvě i jindy).

Doporučená literatura:

 1. F. J. OBrian, Biomaterials and scaffoldy for tissue engineering. Materialstoday 14. 2011
 2. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate Polymers 92. 2012.
 3. Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 2011.
 4. R. Cancedda, B. Dozin, P. Giannoni, R. Quarto, Tissue engineering and cell therapy of cartilage and bone. Matrix Biology 22. 2003
 5. E. Balsac, Viscoelastic properties of hyaluronan and its therapeutic use. Chemistry and Biology of Hyaluronan. 2004

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem scaffold, tkáňové inženýrství a regenerativní medicína. V druhé části pak s požadavky na materiály určené pro scaffoldy do oblasti tkáňového inženýrství kloubní chrupavky a kostí, a také pro viskosuplementaci synoviální tekutiny popř. na materiály pro augmentaci hlasivek. V třetí části pak s přípravou hydrogelů na bázi kys. hyaluronové, se stanovováním mechanických vlastností těchto hydrogelů a s možnostmi jejich optimalizace dle požadavků aplikace.

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení.

Registrace pro tuto událost již nepřijímáme

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice