Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Vývoj hydrogelů na bázi biopolymerů

Vedoucí stáže: Radovan Buffa PhD.

Zadání projektu: Náplní stáže je syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové nebo oligomerů kyseliny hyaluronové, které jsou vhodnými prekurzory pro přípravu hydrogelů nebo jiných 3D struktur. Součástí stáže je i optimalizace postupů a základní studium fyzikálních a chemických vlastností produktů, případně jejich stability ve fyziologických podmínkách. Tyto materiály mají potenciální využití v tkáňovém inženýrství, v kosmetice a v medicíně.

Termín realizace stáže: Student bude absolvovat stáž v laboratoři firmy Contipro po dobu 2 měsíce s možnosti krátkého přerušení. Přesný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

  1. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al.: Oxidized derivatives of hyaluronic acid, their preparation and modification, WO2011/069474
  2. Buffa R., Jiří Běťák, Sofiane Kettou, Martina Hermannová, Lucie Pospíšilová, Vladimír Velebný: A novel DTPA crosslinking of hyaluronic acid and metal complexation thereof. Carbohydrate Research, 346, 1909-15, 2011.
  3. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al: New method for preparation of oxidized hyaluronane and its modification. WO2011/069475
  4. Huerta-Angeles G.; Chládková D.; Šmejkalová D.; Buffa R., Velebny V.: Synthesis of highly substituted amide Hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their crosslinking via click chemistry, Carbohydrate polymers, 84, 1293-1300 (2011)

Představa o realizaci:

První část stáže bude uskutečněna formou školení, ve kterém se student seznámí s technickým vybavením laboratoře, bezpečnostními předpisy a s metodami používanými při modifikaci biopolymerů a jejich charakterizací pomocí analytických metod.
Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny

Hlavní náplní praktické části bude syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které budou vhodnými prekurzory pro přípravu biokompatibilních 3D struktur. V případě úspěchu se bude pokračovat v optimalizaci přípravy produktů a základnímu studiu jejich fyzikálních a chemických vlastností. Charakterizace meziproduktů pomocí spektroskopických metod jako NMR, IČ, UV-Vis … bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Vlastnosti finálních hydrogelů mohou být charakterizovány také měřením jejich reologických vlastností a případně jejich stability ve fyziologických podmínkách.
Předpokládaná časová dotace: 32-34 dnů

Po kompletizaci výsledků bude následovat sepsání závěrečné zprávy, kde budou popsány všechny modifikační reakce a shrnuté trendy pozorované při optimalizaci přípravy hydrogelů v souvislosti s jejich stabilitou a reologickými vlastnostmi.
Předpokládaná časová dotace: 3-4 dny

Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich diskusi. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita Contipro
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice