Stáže

Konkrétní témata stáže jsou určeny pro Ph.D. studenty a studenty 4. a 5. ročníků magisterského/inženýrského studia s obdobným zaměřením.
Termín realizace stáže v roce 2014 je individuální. V případě zájmu účasti na vybraném modulu se závazně přihlaste pomocí formuláře níže.
Po registraci Vás zkontaktujeme a domluvíme se na konkrétním termínu.

 

 

 

Medicinální a farmaceutické koloidní systémy z hlediska fluorescenční spektroskopie

Vedoucí stáže: Ing. Tereza Halasová

Zadání projektu: Stáž na téma Medicinální a farmaceutické koloidní systémy z hlediska fluorescenční spektroskopie přinese účastníkovi širší teoretický i praktický přehled o koloidních systémech vznikajících pomocí kombinace biopolymer – tenzid, které mohou sloužit jako nosiče aktivních látek. Student se naučí sledovat a charakterizovat tyto systémy pomocí fluorescenční spektroskopie a obecněji se seznámí i se samotnou metodou.

Termín realizace stáže: Stáž bude realizována po dobu dvou měsíců. Preferovaný termín stáže je červenec, srpen 2013. Ten je možno změnit pouze po domluvě s vedoucím stáže.

Doporučená literatura:

  1. Valeur, B.: Molecular Fluorescence. Weinheim (Federal Republic of Germany) : WILEY-VCH Verlog GmbH 69469, 2002. 399 s. ISBN 3-527-29919-X.
  2. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy. 2006. 3rd. ISBN 978-0387-31278-1.¨
  3. Radeva, T.: Physical chemistry of polyelectrolytes. Marcel Dekker, Inc. 2001, s. 794-796, ISBN 0-8247-0463-0
  4. Gaucher, G., Dufresne, M., Sant, V., Kang, N., Maysinger, D., Leroux, J.: Block copolymer micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled Release, 2005, č. 109, s. 69-188
  5. Hrubý, M., Kučka, J., Kozempel, J., Lebeda, O.: Cílené polymerní nosiče léčiv v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy, 2006, č. 100., s. 10-16

Představa o realizaci: Stáž bude rozdělena do třech etap, jedné teoretické a dvou praktických.

Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretická příprava pro následující praktickou část. V rámci této teoretické části budou podrobně představeny konkrétní koloidní systémy, instrumentace a také základy vyhodnocování získaných luminiscenčních spekter. Předpokládaná časová dotace: 6 dny.

Následující etapa bude zaměřena na získávání luminiscenčních charakteristik fluorescenčních sond z různých nekoloidních prostředí. Budou zvoleny zástupci polaritních a viskozitních fluorescenčních sond. Předpokládaná časová dotace: 19 dnů. (přístrojové vybavení viz.: http://www.chempoint.cz/fluorescencni-laborator-na-fakulte-chemicke-vut)

Poslední etapa bude zahrnovat laboratorní přípravu modelových kolidních systémů na bázi micelární koloidů a polymerních micel. Budou zvoleni zástupci různých druhů tenzidů, u nichž bude názorně předvedeno využití fluorescenčních sond ve studiu průběhu jejich agregace. Tato etapa zahrnuje i základní vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. Předpokládaná časová dotace 19 dnů.


Výstup: Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem by měl být také seznam použitých chemikálií a drobného laboratorního zařízení.

Vlastnosti události

Datum události: 01.01.2014
Datum konce události: 31.12.2014
Volná místa 0
Konec registrace 01.12.2014
Lokalita VUT v Brně
Registrace pro tuto událost již nepřijímáme
Sdílet tuto událost:
 
 

Stáž č. 11 bude zrealizována v laboratořích UPce, stáž č.12 bude realizována v laboratořích VUT,
ostatní stáže budou realizované v laboratořích Contipro Biotech.

Laboratoře Univerzity Pardubice na mapě Laboratoře VUT na mapě Laboratoře Contipro Biotech na mapě

pata-logo-eupata-logo-contipropata-logo-palackehopata-logo-vutpata-logo-pardubice